Kedző lap!
Ady Endre Általános Iskola Facebook fiókja

Nyilatkozat fénykép felhasználásáról
Felügyeleti jog
Életvitelszerű tartózkodás
Hit-és erkölcstan
Meghatalmazás beíratáshoz és nyilatkozat a szülői jogok gyakorlására